Search This Blog

Sunday, May 16, 2010

Skewen: Bethania Welsh Congregational Chapel

Bethania Addoldy yr Annibynwyr 1907